Uddannelse

Ph.D.

Afhandling : Implementation of Micromechanical Transducers for Acoustics and Vibration

Cand. scient.

Hovedfag : Fysik           Bifag : Matematik
 Hovedfaget består af skolefysik og faststoffysik
Speciale : Undersøgelse af piezoelektriske krystallers egenskaber ved høje temperaturer.
Et arbejde der blev udført hos Brüel & Kjær A/S.

Svendebrev

Kleinsmed

Undervisningskompetence

Undervisningskompetence i matematik og fysik.

Undervisningserfaring

2007 - 2012

Lektor
Frederikssund Gymnasium

Matematik A og B, fysik B og C, naturvidenskabeligt grundforløb. Datavejleder.

2006 - 2007

Lektor
Høng Gymnasium og HF

Fysik B, matematik A, matematik C HF og naturvidenskabeligt grundforløb. Datavejleder.

2004 - 2006

Årsvikar
Høng Gymnasium og HF

Fysik 1g, 2g, 3g, fysik 2HF, matematik 2g, matematik C stx og naturvidenskabeligt grundforløb. Datavejleder.

2003 - 2004

Årsvikar
Gladsaxe Gymnasium

Matematik 1g og  fysik 1g.

1993 - 1994

Årsvikar
Stenløse Gymnasium

Matematik HF fællesfag og  matematik HF tilvalg.

1981 - 1984

Timelærer
Rødovre Statsskole

Fysik HF tilvalg, fysik 2gmN, matematik på sproglig linie, fysik mN-niveau gymnasialt suppleringskursus, skemalægning m.m.

Timedokumentation 1   Timedokumentation 2

1980 - 1981

Vikar
Blaagaard Seminarium

Matematik HF fællesfag  ( 3 hold )

1978 - 1979

Planlægning af fysikundervisning
Hillerød Tekniske Centralskole

Deltog i planlægningen af de erhvervsfaglige uddannelser.

1974 - 1979

Timelærer
Frederiksborg Amts Enkeltfagskursus 

Matematik og fysik. Folkeskolens udvidede afgangsprøve. 

Anden erhvervserfaring

1999 - 2004

Selvstændig
gl-consult

Etablerede og drev gl-consult, der havde til formål at drive virksomhed med salg af konsulentydelser relaterede til erhvervsorienteret naturvidenskabelig forskning og udvikling af ny teknik.

1997 - 1999

Laboratoriechef
Accoat Gruppen A/S.

Havde ansvaret for arbejdet på laboratoriet, udviklingsarbejdet samt laboratoriets medarbejdere. Initierede og ledede projekter omhandlende nye produktionsmetoder og processer. Omstrukturerede udviklingsarbejdet. Forlod virksomheden for at blive selvstændig.

1995 - 1997

Senior Scientist
Boston Scientific Denmark A/S.

Forbedrede nogle eksisterende processer til fremstilling af (polymer)guide-wirer, bl.a. ekstrudering af disse og deponering af hydrofile belægninger. Udviklede et princip, der ved hjælp af luft kan formgive enderne på guide-wirer. Dette kom til at danne grundlag for konstruktion af et nyt fuldautomatisk produktionsudstyr. Deltog i videreudviklingen af eksisterende produkter. Arbejdede i perioder i USA (Boston, Miami) og løste problemer vedrørende såvel udvikling som produktion. Var nøglemedarbejder i den sidste tid før virksomhedens aktiviteter i Danmark blev lukket ned og flyttet til Irland.

1994 - 1995

Forskningsadjunkt
Procesteknisk Institut, DTU.

Projektansat. Præsenterede processer til fremstilling af mikromekaniske komponenter for overfladegruppens medarbejdere. Konstruerede udstyr til et projekt omhandlende pulsplettering af printplader. Samlede deltagere til et Brite-Euram projekt samt koordinerede udarbejdelsen af en ansøgning.

1987 - 1993

Fagspecialist
Brüel & Kjær A/S.

Virkede som intern konsulent i spørgsmål vedrørende materialer og processer samt transducere. Udviklede piezoelektriske elementer til anvendelse under ekstreme forhold. Udviklede et nyt transducerprincip (elektromagnetisk), der senere er blevet patenteret. Gennemførte erhvervsforskeruddannelsen. Udstationeret på Mikroelektronik-centret 1990-93. Deltog i arbejdet med udviklingen af nye processer på "Sensors, Actuators and Micromechanics Laboratory", Boston University, USA.

1971 - 1976

Smedesvend

Arbejdede i perioder som smedesvend.

Patent

1996

Method for determining the displacement of an electrically conducting material.  U.S. Patent Number: 5,525,900

IT

Fortrolig med Microsoft Office, OpenOffice, Mathcad, Geogebra, Logger Pro, Lectio, objektorienteret programmering m.m

Kurser

Kurser omhandlende undervisning :

2006Fagdidaktik - fysik
2006Fagdidaktik - matematik
2006Samspil mellem fagene
2006Pædagogisk IT. Obligatorisk modul 1. Fagmodul i matematik. Fagmodul i fysik.
 

Kurser omhandlende ledelse og kommunikation :

1976Alment Voksenpædagogisk Grundkursus
1988Transaktionsanalyse
1991Fagspecialisten I Organisationen
1992Grundlæggende Ledelse
1997Lederudvikling
 

Kurser omhandlende tekniske emner :

1988Teknisk Keramik
1989Nyere Materiale - Valgmuligheder
1993Grundläggende Utbildning I Renlighetsteknik
1996 Processing & Applications of Thermosetting Polymers
1996Risk Analysis
1997Process Validation: Concepts and Applications
1997Taguchi Methods

Personlige oplysninger

Fritid

Er interesseret i ide- og kulturhistorie. Foretager cykelture i ind- og udland.

 

 

Dette cv kan findes på  http://www.gunner-larsen.dk/cv/